PPA Psychologie Praktijk Amsterdam

PPA Psychologie Praktijk Amsterdam is een praktijk voor kortdurende psychologische gezondheidszorg. Behandelingen vinden plaats binnen de huisartsenpraktijk van Amsterdamse gezondheidscentra of op onze PPA locatie op de Van Baerlestraat 13 in Amsterdam. De praktijk is een samenwerking van 3 psychologen (van links naar rechts) Peter-Paul Mantjes, Nelleke Cloin en Marjan Kroon.

 

In 2007 zijn we de gestart met de maatschap om samen goede en  kortdurende psychologische zorg aan te bieden bij de huisartsen in de praktijk. Zowel patiënten en verwijzers werden  enthousiast over de vorm want in korte tijd zijn er meer psychologen bij ons komen werken.

De behandelend PPA eerstelijnspsychologen zijn geregistreerde GZ-psychologen/ orthopedagoog  en eerstelijnspsychologen die samen met de patiënt het psychisch probleem concreet en praktisch aanpakken. De behandeling is overwegend CGT en verschillende collega’s zijn gespecialiseerd in onder meer EMDR, MBCT, IBSR, oplossingsgerichte therapie en systeemtherapie. De POH-GGZ hebben tenminste W.O. psychologie afgerond.

Onze PPA collega’s die u kunt treffen in de huisartsenpraktijken of op onze locatie aan de Van Baerlestraat zijn:

  • Mw. drs. A.C.G. Welsink
  • Dhr. drs. J.W. van Kuilenburg
  • Mw. drs.  C. Norde
  • Mw. drs.  F.  Arends
  • Mw. drs. R. de Kok
  • Mw. drs J. Eggen
  • Mw. drs M. Rosso
  • Mw. drs L. de la Cousine

Ons PPA secretariaat wordt bezet door:

  • Mw. A. Smits van  Oyen
  • Mw S.M.K.M Bauchant

Psychologie Praktijk Amsterdam heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de Universiteit van Amsterdam voor consultatie  en werkt op het gebied van consultatie en verwijzing nauw samen met een aantal psychotherapeuten en psychiaters in Amsterdam Zuid. Samen met de afdeling medische psychologie van het  Slotervaartziekenhuis in Amsterdam leiden wij GZ-psychologen op.

Psychologie Praktijk Amsterdam “PPA” is lid van de SVPA. Dit is een in 2012 opgericht  Samenwerkingsverband van Vrijgevestigde Psychologen in  Amsterdam. Door samen te werken met andere zelfstandig gevestigde psychologen en psychologenpraktijken in Amsterdam werken we aan een sterke  geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam met professionele, laagdrempelige en betaalbare zorg aan  mensen met milde tot matig/ernstige psychische klachten. In nauwe samenwerking met lokale huisartsen staan de deelnemende praktijken  garant voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling en zorgt voor een adequate doorverwijzing. SVPA is voor cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners een belangrijke partner/aanbieder van zorg binnen de GGZ Amsterdam en is het centrale aanspreekpunt voor vrijgevestigde geestelijke gezondheidszorg  in de regio Amsterdam. Lees meer op svpa-amsterdam.nl

 GZ-psycholoog in de praktijk

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van GGZ maar denkt u dan eerder aan een  eerstelijnspsycholoog/ GZ psycholoog  voor uw praktijk?  Neemt u dan eens contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.  Sinds 2007 werken we in Amsterdam bij verschillende gezondheidscentra en HOEDs  De inzet per huisartsenpraktijk varieert momenteel van 4- 32 uur per week met een modus van 8 uur. De meeste huisartsen die wij spreken vinden het een verrijking van de zorg!

U kunt voor meer informatie contact opnemen met  Peter-Paul Mantjes, Nelleke Cloin en Marjan Kroon via telefoonnummer: 020 618 4243
Of per email: secretariaatppa@gmail.com.

Voor meer informatie over onze psychologenpraktijk kunt u onze website bezoeken www.psychologiepraktijkamsterdam.nl