POH GGZ basiszorg 2014 in de praktijk

POH GGZ en de basiszorg in 2014
In het nieuwe stelsel  zal de samenwerking tussen huisarts, POH-GGZ en eerstelijnspsycholoog (ELP) verder worden versterkt en verbeterd. Er zijn in deze  twee trends te noemen (1) de “voorwaarts geïntegreerde specialistische instellingen” zoals Presenz,  PuntP of nieuwe organisaties als Mirro. die nu ook zorg aanbieden in de generalistische basis GGZ en (2) De laatste jaren is er een toename van vrijgevestigde  ELPen die zich aan huisartsenpraktijken verbinden en daarmee de samenwerking in de eerstelijn verder versterken. De verbinding met de vrijgevestigde eerstelijns GGZ en de huisartsen wordt steeds hechter doordat ELP praktijken steeds vaker psychologen als POH-GGZ detacheren.  De samenwerking met de ELP  zal in de toekomst verder worden versterkt en verbeterd door de flexibele inzet van de POH GGZ vergoeding. Lees verder.

Vanaf 2014 zal  dus in de alledaagse praktijk de huisarts de spil worden waar om het draait. Patiënten met lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ. De POH GGZ  was in het verleden vooral een SPV gedetacheerd vanuit de grote zorginstellingen. Dit was een model dat prima functioneerde voor met name de groep (chronische) psychiatrische patiënten. De specifieke aanpak van de SPV en de liaison functie die deze behandelaars hadden  tussen de huisartsenpraktijk en de grote zorginstellingen maakte dit tot een succes.   De laatste jaren ziet men steeds vaker dat er door huisartsen voor psychologen wordt gekozen in de functie van POH GGZ.  Niet zo vreemd omdat het behandelen van lichte klachten ook tot het domein van de psychologie behoort. Daarbij is de patiëntenpopulatie  die in aanmerking komt voor POH GGZ uitgebreid met patiënten die aan de andere zijde van het psychiatrische spectrum staan dus nog niet eerder in contact zijn geweest met GGZ. Deze groep heeft veelal  andere verwachtingen en stelt andere eisen aan de zorg. De generalistische aanpak en de psychologische benadering van problemen maakt dat patiënten zich gezien en gehoord voelen .Een belangrijke meerwaarde van psychologen in de functie van POH GGZ.

Bekostiging van de POH-GGZ

Voor de bekostiging van de POH-GGZ bestaat een apart opslagtarief per ingeschrevene bij een huisartsenpraktijk. Daarnaast ontvangt de huisarts per consult een consultatietarief. De kosten van een POH-GGZ worden voor ¾ gedekt door het vaste inschrijftarief en ¼ door de consultatietarieven. De vergoeding in 2014 voor de POH-GGZ is gebaseerd op een inzet van 12 uur per normpraktijk van  2350 ingeschreven patiënten. De huisarts bepaalt dus zelf wie en hoe hij de POH-GGZ functie invult.  De POH-GGZ kan in loondienst van de huisartsenpraktijk werken of gedetacheerd worden vanuit een psychologenpraktijk of instelling. Nieuw in 2014 is dat de zorgverzekeraar de ruimte laat voor andere contracten dan de huisarts. In theorie kan een andere partij POH gelden kan declareren. Zie voor specifieke informatie hierover de bijlages van Achmea.

Afbeelding tarieven Achmea

 

Bijlages Achmea