GZ-psycholoog in de praktijk

GZ-psycholoog in de praktijk. Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van GGZ maar denkt u dan eerder aan een eerstelijnspsycholoog / GZ psycholoog voor uw praktijk? Neemt u dan eens contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. Sinds 2007 werken we in Amsterdam bij verschillende gezondheidscentra en HOEDs. De inzet per huisartsenpraktijk varieert momenteel van 4- 32 uur per week met een modus van 8 uur. De meeste huisartsen die wij spreken vinden het een verrijking van de zorg!

U kunt voor meer informatie contact opnemen met  Peter-Paul Mantjes, Nelleke Cloin en Marjan Kroon via tel: 020 618 4243 of per email: secretariaatppa@gmail.com.

Voor meer informatie over onze psychologenpraktijk kunt u onze website bezoeken psychologie praktijk amsterdam

Kosten basis GGZ

De kosten voor psychologische zorg in de basis GGZ is grotendeels opgenomen is in de ziektekostenverzekering van de patiënt. Vanaf 2014 zonder een eigen bijdrage. Nieuw in 2014 is dat de patiënt voor lichte problematiek door de huisarts / POH GGZ behandeld zal worden. Indien de klachten complexer zijn kan de patiënt verwezen worden voor diagnostiek en behandeling naar de psycholoog. Het aantal vergoede gesprekken hangt af van de ernst van de klachten. De huisarts of de psycholoog zal aan de hand van de klachten de vergoeding in delen in de volgende zorgzwaarteproducten:

Kosten basiszorg POH GGZ “Kort”

Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat overeen komt met 4.9 zittingen. Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Kosten basiszorg POH GGZ “Middel”

Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 8.25 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Kosten basiszorg POH GGZ “Intensief”

Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 12.5 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Kosten basiszorg POH GGZ “Chronisch”

Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 12.5 zittingen. Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Een groot deel van de behandeling zal verzorgd worden door SPV en. Een klein deel kan door psychologen worden ingevuld.

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor basiszorg GGZ.