Basiszorg GGZ 2014

GGZ land is aan het veranderen. In 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een generalistische basis GGZ en een gespecialiseerde GGZ  Het is de bedoeling dat met de invoering van dit stelsel de kosten van de GGZ verminderen. Hoe? Door een passende behandeling aan te bieden op de juiste plaats. Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.

De Eerstelijnspsychologen van Psychologen Praktijk Amsterdam (PPA) hebben tot doel de huisartsen te ondersteunen bij de GGZ problematiek in de praktijk en neemt hiermee zorgen uit handen. Met de invoering van de Basis GGZ kunt u met de PPA rekenen op een behandelaanbod Kort, Middel, Intensief en Chronisch.  Vanaf 1 januari 2014  breiden wij de ondersteuning van huisartsen en POH-GGZ verder uit door middel van:

 POH GGZ en de basiszorg in 2014

In het nieuwe stelsel  zal de samenwerking tussen huisarts, POH-GGZ en eerstelijnspsycholoog (ELP) verder worden versterkt en verbeterd. Er zijn in deze  twee trends te noemen (1) de “voorwaarts geïntegreerde specialistische instellingen” zoals Presenz,  PuntP of nieuwe organisaties als Mirro. die nu ook zorg aanbieden in de generalistische basis GGZ en (2) De laatste jaren is er een toename van vrijgevestigde  ELPen die zich aan huisartsenpraktijken verbinden en daarmee de samenwerking in de eerstelijn verder versterken. De verbinding met de vrijgevestigde eerstelijns GGZ en de huisartsen wordt steeds hechter doordat ELP praktijken steeds vaker psychologen als POH-GGZ detacheren.  De samenwerking met de ELP  zal in de toekomst verder worden versterkt en verbeterd door de flexibele inzet van de POH GGZ vergoeding.  Lees verder….[doorlinken aan poh-ggz]

Vanaf 2014 zal  dus in de alledaagse praktijk de huisarts de spil worden waar om het draait. Patiënten met lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ. De POH GGZ  was in het verleden vooral een SPV gedetacheerd vanuit de grote zorginstellingen. Dit was een model dat prima functioneerde voor met name de groep (chronische) psychiatrische patiënten. De specifieke aanpak van de SPV en de liaison functie die deze behandelaars hadden  tussen de huisartsenpraktijk en de grote zorginstellingen maakte dit tot een succes.   De laatste jaren ziet men steeds vaker dat er door huisartsen voor psychologen wordt gekozen in de functie van POH GGZ.  Niet zo vreemd omdat het behandelen van lichte klachten ook tot het domein van de psychologie behoort. Daarbij is de patiëntenpopulatie  die in aanmerking komt voor POH GGZ uitgebreid met patiënten die aan de andere zijde van het psychiatrische spectrum staan dus nog niet eerder in contact zijn geweest met GGZ. Deze groep heeft veelal  andere verwachtingen en stelt andere eisen aan de zorg. De generalistische aanpak en de psychologische benadering van problemen maakt dat patiënten zich gezien en gehoord voelen .Een belangrijke meerwaarde van psychologen in de functie van POH GGZ.